CST WARRANTY TIRES

การรับประกันสินค้ายางรถมอเตอร์ไซค์ บริษัท จีพี เพอร์ฟอแมนซ์ จำกัด
ได้ผ่านการผลิต และได้ผ่านการตรวจสอบในมาตรฐานสูงสุดในโรงงานยางมอเตอร์ไซค์


การรับประกันยางของ CST MOTO THAILAND เป็นอย่างไร?

1. การรับประกันยางของ CST MOTO THAILAND เป็นอย่างไร?
ยางรถจักรยานยนต์ CST มีการรับประกันคุณภาพเฉพาะ “ยางที่ลงทะเบียนผ่านระบบรับประกันสินค้า” เท่านั้น โดยได้รับสิทธิ์ในการ
บประกันสินค้าเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จหรือหลักฐานการซื้อขายที่ระบุวันที่ชัดเจนเท่านั้น

2. เงื่อนไขการรับประกัน
2.1. การรับประกันคุณภาพสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนสินค้าผ่านระบบลงทะเบียนรับประกันสินค้าเท่านั้น
2.2. การรับประกันคุณภาพสินค้า จะครอบคลุมในกรณีที่ปัญหาเกิดมาจากการผลิตเท่านั้น ได้แก่ การบวมโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้ หรือปัญหาจากโครงสร้าง เช่น เนื้อยางหลุดเป็นแผ่นออกจากกัน
2.3. การรับประกันคุณภาพสินค้า จะมีผลเมื่อสินค้ายังอยู่ในระยะการรับประกันเท่านั้น

3. ขั้นตอนการลงทะเบียน
3.1 เพิ่มเพื่อนผ่านช่องทาง Line Official “CST MOTO TH”
3.2. เลือกเมนู ลงทะเบียนรับประกันยาง และกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด
3.3. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยืนยันผลการลงทะเบียน (จะได้รับภาพข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนรับประกันยาง)

4. ขั้นตอนการเคลมมี 2 รูปแบบ ดังนี้
4.1 ให้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดการเคลมพร้อมรูปภาพตามเอกสารการเคลมกับตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้า
4.2 ทางตัวแทนจำหน่ายประสานงานกับ CST MOTO THAILAND เพื่อตรวจสอบผลการเคลมตามขั้นตอน

5. ข้อจำกัดของการเคลม
5.1. ใช้ได้เฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายของ CST MOTO THAILAND เท่านั้น
5.2. สามารถแจ้งเคลมได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนรับประกันสินค้าเท่านั้น
5.3. การเคลมในระบบรับประกันสินค้า 3 ปี เป็นการเคลมเส้นใหม่ให้กับยางที่พบปัญหาเท่านั้น ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายรถ หรือ ค่าซ่อมอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น

6. ข้อยกเว้นการเคลม จะมีดังต่อไปนี้
6.1. ผู้ที่ยื่นขอเคลมไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายในวันที่ติดตั้งสินค้า
6.2. ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานหรือส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาง เช่น การเหยียบของมีคม การกระแทกรุนแรงกับวัสดุต่างๆ การคดงอของล้อ อุบัติเหตุบนท้องถนน การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
6.3. ปัญหาที่เกิดจากการดูแลรักษาทั่วไป ได้แก่ การไม่เติมลมยางให้ถึงค่าที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ หรือการใช้ลมยางต่ำ หรืออ่อนเกินไปกว่าค่ามาตรฐาน
6.4. ปัญหาที่มาจากการใช้งานจนใกล้ถึงสะพานยาง (วัดจากความลึกของร่องยางในจุดที่ตรงกับสะพานยางต้องเหลือมากกว่า 30% เท่านั้น)