CM-S5 : Not only for the road

คุณสมบัติ
  • การออกแบบยางให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งในสนามและถนน
  • การออกแบบคอมปาวด์ยางทั้งหน้าและหลังแบบ Full hot melt เพิ่มการยึดเกาะในระดับที่สูงที่สุด ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในความเร็วสูงสุด ในระยะเวลาที่สั้น
  • ออกแบบโครงสร้างของยางให้เบาลงมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับยาง CM-S3 เพื่อให้ทำความเร็วและเพิ่มการยึดเกาะได้ดีมากขึ้น
  • ออกแบบความหนาแน่นของชั้นเส้นใยเหล็ก (Radial) ให้มีความแตกต่างกันถึง 3 ระดับ ที่จะช่วยเพิ่มความทนทานหรือการยึดเกาะให้มากยิ่งขึ้นตามลักษณะการขับขี่
  • ส่วนกลาง ความหนาแน่นสูง เน้นความแข็งแรงทนทาน รองรับแรงกดที่สูงได้
  • ส่วนข้าง ความหนาแน่นปานกลาง เน้นให้การพลิกโค้งทำได้อย่างมั่นคง
  • ส่วนข้างติดกับแก้มยาง ความหนาแน่นต่ำ เน้นเพิ่มหน้าสัมผัสยาง ทำให้สามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจ และเพิ่มการยึดเกาะขณะขับขี่ให้มากยิ่งขึ้น
CM-S5 Not only for the road