กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับ ไม่เกิน 4,000 บาท

ตัดคะแนนความประพฤติทันที 1 คะแนน ดังนั้น หากขับรถแล้วพบทางม้าลาย

  • จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร
  • และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้
  • และในบางที่จะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรสังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย